Prosimo za razumevanje  strani bodo nekaj dni v prevodu

RAZISKAVE NA PROPOLISU

Tabele o propolisu in vsebina

 

Kaj je propolis         Zdravilne lastnosti
Uporaba propolisa tekom zgodovine Antimikrobne lastnosti
Proizvodnja in uporaba Protirakaste lastnosti
Sestavine propolisa Antioksidantni ucinki
Cloveska prehrana Celilne lastnosti na kozi in sluznicah
Klinicni ucinki na ljudeh Anesteticni ucinki
Nezazeljeni ucinki Imunitarni ucinki 
Komercialna prodaja propolisa Kardiovaskularni ucnki
Kontrola kvalite za prehrano Bolezni zob in ustne votline

Kontrola kalitete proizvodov

voz.jpg (23594 octets)

Kaj je propolis           Sommaire

 Propolis je ene vrste smolnata sestavina katero nabirajo cebele delavke na vrsickih dolocenih dreves kot na primer: vrba breza sljiva topola ali nikoli ne na divjem kostanju, ki pa se najbolj propolizira; Cebele prinesejo to sestavino v panj in ji primesajo se nakatere zlezne izvlecke in napravijo tako ene vrst mastilo za zascito proti raznim nezaljenih

m odprtinam ali prepihom.

nSaule, bouleau, peuplier, prunier et jamais sur le marron d'Inde Les abeilles emmènent cette résine dans la ruche ou un autre groupe d'abeille lui ajoute certaines salives en la transformant en un mastic pour pouvoir enduire l'entrée de la ruche et les cadres qu'il n'est pas de courrant d'air à l'intérieure de leur demeure.D'autre part une fine couche pelliculaire est déposée aussi dans les alvéoles ou les reines pondront les œufs pour désinfecter qu'il n'y ait pas de maladie nommée Bacillus larvae. C'est ainsi que la colonie est protégée avec un produit antibactérien et antifongique.(Mlagan et Sulimanovic, 1982).

smola

Cebelarji poberejo propolis iz panja s scetkanjem satnikov ali pa da vstavijo specialne propolisove restke v notranost panja, in cebele so tako zadolzene da jo propolizirajo. Potem ko se pridobi tako surovi propolis z velikim stevilom smeti in voska ga je potrebno obdelati s specialnimi metodami, najveckrat z pomocjo etilnega alkohola in se tako dobi propolisova tinktura. Za casa ekstrahiranja so netopljive sestavine v alkoholu odstranjene kakor tudi vse druge mehanske snovi. Z razlicnimi koncentacijami tako lahko pridobimo 5, 10 ali celo 30% koncentracijo propolisove suhe snovi v tinkturi. Na bazi teh tinktur je mozna izdelava v laboratorijih, kapsul, mazil, krem, zobnih past raznih sirupov in eliksirjev.

 

Uporaba propolisa tekom zgodovine            Vsebina

 

Beseda propolis je grskega izvora kar pomeni "pro" pred in "polis" mesto. Kar naj bi oznacevalo sestavino pred naseljem kar spominja  na misljenje, da so cebelarji opazili kako je vzletisce  deska in zrelo panja zamazano s eno smolnato snovjo. Ta smola, se je zacela uporabljati ze zelo dalec nazaj v cloveski zgodovini zaradi njenih antibakterijskih, imunostimulativnih in celitvenih lastnostih (Crane 1997). Stari Grki so ga uporabljali zaognojenih delih telesa kar najdemo ze v starih knjigah (Aristotel), Rimljani pa so ga dajali svojim vojscakom, da so si ga postavljali na rane zadobljene v bojih (Plinij) Stari grski zapisi ga menjajo da se je uporabljal v mazilih in balzamih; Stari hebrejski teksti pa ga imenujejo v stari zavezi "tzori", kjer so opisane njegove zdravilne lastnosti. Nekatere zapisne plosce iz srednjega veka opisujejo zdravilne pripravke na osnovi propolisa kar se tice bolezni ust in dihalnih poti (Krell, 1996) 

(Légenda) Ne medicinska uporaba propolisa pa s tudi razni laki, kot naprimer Stradivarijeva violina je bila prevlecena z propolisom da je dala boljsi glas in bla istocasno zascitena proti lesnim crvom.

 

Proizvodnja in uporaba            Sommaire

Ne ve se tocno koliksna kolicina proizvodnje propolisa je v svetu, samo lahko smatramo malo iz podatkov leta 84, da se je pridelalo priblizno 200 ton te smole na svetu (Eva Crane 1990) Najvecji proizvajalci so Kitajska Brazilija, Zdruzene drzave, Avstralija, Uruguay in dezele v Vzhodni Evropi. Proizvodnja v Franciji je priblizno 1.5 tone. Treba se je zavedati, da je proizvodnja v enem panju priblizno 50 do 350 gramov propolisa. 

Japonska je najvecji potrosnik propolisovih proizvodov in tako je v letu 1995 bila prodaja ze cez ¥20 miljonov (TRADENZ, 1995) V Franciji je poraba iz dneva v dan vecja, kajti pred leti je bila zakonodaja precej restriktivna, prodaja v dieteticnih trgovinah pa je z etiketiranjem proizvodov za potrosnika dvomljiva ( netocni podatki, koliko je ostanka suhe tvari v proizvodu in ostalih ostankov) Za sedaj sta v Franciji poznana samo dva laboratorija kar se tice resnosti in kvalitete proizvodov glede vmesnih analiz in koncnega proizvoda ....

 

 Sestava propolisa          Sommaire

Trenutno se ve iz zadnjih raziskav da propolis vsebuje ze preko 240 razlicnih komponent, katere se je dalo z modernimi aparaturami dolociti in kvantificirati . Najvaznejse sestavine se nahajajo v tabeli tu spodaj (Krell, 1996) 

Composition en ordre

Composant par groupes

Quantité

Smole

flavonoidi, fenolne kisline + esterji

45-55%

Vosek in mastne kisline

cebelji in rastlinski vosek

25-35%

Etericna olja

hlapeca

10%

Cvetni prah ali pelod

proteini (6 prostih amino kislin>1%) arginin in  prolin celo do  46% od celotne kolicine

5%

Druge sestavine in minerali

14 prisotnosti mineralov, silicij in cink sta najbolj prisotna v vseh propolisih / cétoni, lactoni, quinoni, stéroïdi, benzoicna kislina, vitamini, sladkorji

5%

Sestavine v propolisu kar se tice njihovih farmakoliskih ucinkov so predvsem flavoni, flavonoli in flavanoni (ponavadi vse skupaj imenujemo flavonoidi) fenoli (antiseptiki) in aromatske substance. Flavonoidi igrajo zelo vazno vlogo v pigmentaciji rastlinstva.

Flavonoidi vsebujejo ogromne lastnosti v aktivnem delovanju propolisa (Grange et Davey 1990) V propolisu nastejemo vec kakor 60 flavonoidov, kakor so na primer : galangina, quercetina, kamferol, pinostrombin in pinobanksin (Schmid et Buchmann,1992). 

Fenoli ki se nahajajo v propolisu so predvsem cinamicna kislina, cinamicni alkohol, vanilin, benzoicna kislina in alkohol, kavna kislina in seveda tudi ferulicna kislina

anthocyaneim2.gif (7285 octets)

Kemicna sestava propolisa je zelo raznolika zaradi drevja in rastlin, ki jih cebele obiskujejo in na njih pobirajo to substanco . Torej imamo zelo razlicne vrste propolis, ki se razlikujejo od enega do drugega géografskega podrocja. Eva Crane (1990) je identificirala 67 razlicnih rastlin na katerih cebele nabirajo propolis. Najvecja kolicina propolisa prihaja iz topol, sliv, breze itd. Cebelji vosek, ki se tudi nahaja  v propolisu igra tudi eno vlogo, kar se tice propolisove kemicne sestave. Vec je voska v njem, toliko slabse kvalitete je.  Barva propolisa ne igra prevec pomembne vloge, samo opazilo se je da svetljesi (rumeni) propolisi imajo boljse terapevtske ucinke ...

 

Ce sont les arbres visités par les abeilles qui déterminent ensuite les composés de la propolis. Une étude récente de la propolis de Nouvelle Zélande indique que la propolis contient chez eux jusqu'à 70% de de la pinobanksine et de la pinocembrine (Markham, et col 1996) Une étude similaire des échantillons de la propolis de Chine, du Brésil et de l'Uruguay montre que ces dihydroflavonoïdes sont comprise entre 10 et 50%. Par contre tout récemment les chercheurs de Cuba ont découvert que la propolis cubaine   ne possède pas de flavonoïdes, mais par contre elle est  fortement antivirale.

Predvsem tem pa so drevesa, ki jih obiskujejo cebele, ki bodo dolocila sestavino propolisa. Nedavna studija je pokazala da je propolis iz Nove Zelandije 

Les études ont démontré aussi que les composées de la propolis sont partiellement détruites par les abeilles (Cuellar et col 1990) avant le dépôt dans la ruche.La présence du sucre dans la ruche il y est aussi pour quelque chose (Greenaway et col, 1987)

 

Consommation humaine             Sommaire

    La propolis a une faible valeur nutritive directe, sauf la présence de           quelques vitamines et les protéines, acides aminées, minéraux et sucres. Les   vitamines sont en très faible quantité comme par exemple  A, B1, B2, B6, C et E (Ghisalberti, 1979).

Dihydroflavonoides, qui compose en majorité la propolis ont un effet synergique pour l'organisme humain et plus particulièrement  de fixer la vitamine C (Bors, et al, 1995).

 

La Propolis est utilisée par les hommes avant tout par ses propriétés thérapeutiques, car les composants possèdent une grande variété d'activités biologiques et pharmacologiques. (Schmidt et Buchmann, 1992).

 ZDRAVILNE LASTNOSTI

 

Activité antimicrobienne            Sommaire

A cause de ses activités antimicrobienne, la propolis est souvent nommée "antibiotique naturel".Un grand nombre d'études ont démontré l'effet d'inhibition sur les différents micro-organismes Les effets antimicrobiens ont sommairement représentés dans le tableau d'après Krell,1996.

ORGANIZMI

KOMENTAR

REFERENCE

Bakterije

   

Bacillus larvae

 unicena

Mlagan et Sulimanovic, 1982

B. subtilis

 unicena

Meresta et Meresta, 1985

Helicobacter pylori

 inhibirana

Itoh, et al, 1994

MRSA

 mocno inhibirana

Grange et Davey, 1990

Mycobacterium tuberculosis

zelo dobro

Karimova, 1975

Grange et Davey, 1990

Staphylococcus sp.

inhibirana

Tcherniak, 1973

Staphylococcus aureus

 sinergetskii ucinek

Kedzia et Holderna, 1986

 

ORGANIZMI

KOMENTAR

REFERENCE

Streptococcus sp.

inhibirana

Rojas et Cuetara, 1990

Streptomyces

inhibirana

Simuth et al, 1986

S. sobrinus, mutans,cricetus

zobni karies

Ikeno et al, 1991,Arvouet, Pourrat 1990

Saccharomyces cerevisiae

unicena

Petri et al, 1988

Escherichia coli

inhibirana

Simuth et al, 1986

Salmonella

v vecini odstranjena

Okonenko, 1986 et col

Giardia lambia

pozitivni ucinek

Olarin et al, 1989 et col

Bacteroides nodosus

onemogocena

Munoz, 1989

Klebsiella pneumoniae

pozitivni ucinek

Dimov et al, 1991

Gljivice 

   

Candida albicans

sinergetski ucinek

Holderna and Kedzia, 1987and autres

Aspergillus niger

pozitivni ucinek

Petri et al, 1988

Botrytis cinerea

in vitro nakaze znak unicenja

La Torre et al, 1990

Ascosphaera apis

inhibirana

Ross, 1990

Virus

   

Herpes

inhibirana in vitro

Sosnowski, 1984

Virus de pomme de terre

effectif

Fahmy et Omar, 1989

Influenzae (grippe A et B)

réduite de 72%

Serkedjieva, 1992, Osmanagic, Likar et col 1978

Bolezen de Newcastle

virus de reproduction affecté

Maksimova-Todorova et al, 1985

Les composés de la propolis qui démontrent l'activité antibactérienne sont la pinocembrine, galangine, acide caféique, et l'acide férulique, l'activité antifongique est démontrée chez la présence des substances comme   pinocembrine,pinobanksine, l'acide cafeïque, ester benzylique, sakuranetine, et le ptérosilbène.  L'activité antivirale de la propolis est due à la présence de l'acide caféique, du lutseoline, et de la quercétine (Schmidt et Buchmann, 1992)

 

Effets anticancéreux            Sommaire

L'extrait alcoolique de la propolis est capable de transformer (in vitro) les cellules humaines de l'hépatite et de carcinome, et elle est capable de les inhiber (Matsuono,1992). Les substances isolées de la propolis qui ont cet effet   cytotoxique sont la quercétine, l'acide caféiques et la clérodane dytherpénoïque.Cette dernière montre une particulière et sélective toxicité sur les cellules des tumeurs.

La propolis a également démontré une activité cytotoxiquei et cytostatique (in vitro) chez les hamsters infectés de cellules cancéreuses des ovaires et du tumeur de sarcome. (Ross,1990). Les substances  qui ont un effet sur les cultures de cellules cancéreuses humaines et animales comme le carcinome, mélanome, le colon et les cellules de carcinome des reins (Grunberger et col, 1988) Les composés se trouvant dans la propolis ayant cet effet sont l'acide caféique et le phénylester. 

La substance nommée Artepillin C qui a été isolée de la   propolis, a démontré qu'elle a un effet puissant cytotoxique sur les cellules de carcinome gastrique, sur les cellules de carcinome muqueux in vitro (Kimoto, et al, 1995).propolis collectionneuse.jpg (16651 octets)

Propriétés antioxydants             Sommaire

Les flavonoïdes concentrés dans la propolis ont un énorme pouvoir anti-oxidant et ils sont capables de détruire les antiradicaux libres en protégeant les lipides et autres substances comme la vitamine C. C'est pour cette raison qu'on recommande la prise de la propolis au même temps que de la vitamine C (Popeskovitch et col, 1980). Il est probable que les radicaux libres avec d'autres facteurs sont responsables de la dégradation cellulaire comme par exemple dans le cas de maladies cardiovasculaires, d'arthrites, du cancer, du diabète, de la maladie de Parkinson et d'Alzheimer.

 

Propriétés cicatrisantes  Sommaire   

La propolis a démontré qu'elle possède un effet stimulant sur le métabolisme cellulaire, la circulation, et la formation du collagène et au même temps en en temps record répare l'épiderme abîmé (Ghisalberti, 1979, Krell 1996) Ces propriétés proviennent de la flavonoïde arginine qui est un composant de la propolis.Un accélération encore plus rapide de la réparation tissulaire est obtenu si l'extrait d'aloé verra lui est jointe (Sumano-Lopez, et col 1989)

 

Propriétés anesthésiques            Sommaire

La propolis avec ses composants est un très puissant anesthésique, et les études ont démontré que cette résine est trois fois plus anesthésiante que la cocaïne et 52 fois plus puissante que la procaïne dans les tests sur les cornées de lapin (Rode 1977, Ghisalberti 1979) L'effet anesthésique est du à la pinocembrine, l'acide caféiques aux composés des esters de la propolis (Paint et Metzner, 1979

Les propriétés anesthésiques ont été utilisé par les gens depuis des siècles et plus particulièrement dans le cas des rages des dents. Un emplâtre dentaire a été mis en place et breveté en Pologne (Sosnowski,1984)

                    Propriétés  immunitaires           Sommaire

La propolis démontre une très grande activité immunitaire sur certains virus (Manolova, et al, 1987). Tout recemment, les chercheurs japonais ont démontré que les extraits de la propolis sont responsables d'activation macrophagotique en activant les reponses immunitaires de l organisme humain  (Moriyasu, et al, 1993). La propolis active les cellules  immunitaires qui commencent à produire les cytocines. Les résultas sont que l'effet de la propolis empêche le developpement de cellules tumorales.

La propolis a démontré à pouvoir supprimer la réponse de l' HIV-1 et elle a modifié in vitro les réponses immunitaires, et selon les expériences des auteurs des tests, "Peut constituer un produit naturel non toxique dans l'arsenal contre HIV-1 avec son pouvoir immunorégulateur" (Harish, et al, 1997).

               Effets cardiovasculaires            Sommaire

Les concentrations importantes de l'extrait de la propolis diminue la tension sanguine et produisent un effet sédatif en maitenant le niveau de sérum de la glucose dans le sang (Kedzia et al, 1988).  Les dihydroflavonoïdes, contenus dans la propolis renforcent les capillaires (Roger, 1988), et produisent une activité antihyperlipidique (Choi, 1991). La propolis est aussi un grand secours dans le cas d'alcoolémiques en vue  de protection de foie, et le tetrachloride chez les rats (Coprean, et al, 1986).

                 Effets sur les maladie dentaires            Sommaire

Chez les rats inoculés par S. sobrinus, dans leurs caries dentaires on leur avait administré les badigeonnage avec les solutions à la propolis, ces caries ont disparus.  Aucun effet toxique n'a été observé sur ces expériences. (Ikeno et col, 1991) La propolis a démontré une efficacité réelle  pour les traitements des gingivites et la plaque dentaire (Neumann, et cil 1986, Arvouet 1989) La solution contenait 50% d'extrait de propolis a été très efficace dans le cas de gangrène gingivale (Gafar, et col 1986)

Les résultats cliniques sur l'homme            Sommaire

Sur  un total de 260 ouvriers dans une aciérie  qui souffraient des bronchites ont été traité pendant 24 jours avec différentes méthodes de soins y compris régulation locale  sur le système immunitaire et un traitement local avec un extrait alcoolique dans une solution physiologique salé. Meilleurs résultats ont été obtenus avec l'inhalation de l'extrait accompagné avec des tablettes.(Scheller et col 1989) La propolis montre aussi une excellente efficacité sur les maladie ORL comme par exemple les pharyngites. (Dorochenko, 1975) les bronchites chroniques (Scheller et col 1989) bronchites chroniques des fumeurs (Osmanagic et col 1987), rhino-pharyngites (Spirov et col1981) pharyngo-laryngites (Lin et col 1993, les catarrhes (Zommer et Urbanska et col 1987) et rhinites (Nunex et col 1988)l

Soixante étudiants ont été divisé en plusieurs groupes pour tester la propolis sur les gingivites. Il a été démontré que la propolis peut servir comme un traitement adjuvant dans le traitement de l'hygiène buccale. (Neumann et col 1986)

Une grave déficience immunitaire a été constaté chez deux patients avec alvéolites fibromateuses. Le traitement avec la combinaison de la propolis, Esberitox N et magnésium et calcium a donné des bons résultats cliniques  chez ces deux patients (Scheller et col 1989).

L'application clinique de la propolis entre 1 à 10% dans une solution alcoolique chez10 malades avec les mycoses superficielle et 9 cas de mycoses profondes a donné de très bons résultats. Un traitement sur 160 patients psoriasiques consommant 0.3g de propolis pendant 3 fois/jour plusieurs on été guéris ou l'état fortement amélioré. (Fang-Chu,1978) 

Les patients (110) infecté par le zona et traité avec une solution de 50% de l'extrait de propolis dans un onguent, chez 97 patients le résultats a été excellent. (Bolshakova, 1975).

Les 64 patients avec ulcères des jambes, âgés entre 23 à 98 ans ont été traités avec la teinture et un onguent à base de la propolis. L'onguent a été appliqué quotidiennement sur les plaies ulcéreuses en ajoutant aussi un traitement avec les  onguents antibiotiques.Le traitement durait de 4 à12 semaines. A la fin de traitement 19 patients ne montraient plus de signes cliniques de la maladie et 19 ont obtenue une nette amélioration (Korsun 1983)

229 patients avec l'acné, et les abcès sur la peau ont été traité avec les onguents (crème) de 2 à 8% de concentration de la propolis. Les grandes concentrations provoquent les intolérances, mais par contre les petites demandent un traitement plus long. 

Un groupe de 229 patients   souffrant de différentes inflammation de la peau ( ulcères et abcès) ont été soigné par les crème à la propolis entre 2 à 8% . Les fortes concentrations de la propolis ont provoqué des intolérances locales dans 18% de cas au bout de 9 jours et dans les faibles concentrations ce chiffre a été que de 1.8% au bout de 16 jours. La majorité des symptômes disparaissaient au bout de 11 jours, et les ulcères au bout de 36 jours ( Morales et Gabardino 1996)

Les patients (126) souffrant de otites externes,otites mesotympaniques chroniques et avec la perforation du tympan ont été traité avec les solutions huileuses à la propolis de 5à10%.  Les résultats positifs s'avèrent dans plus de 70% de cas, et pour les otites externes à 100% (Matel, et al, 1973). La propolis montre aussi une excellentes propriété sur les inflammations de la peau (Palos, et al, 1989).

Une grande efficacité sur le Virus de l'Hépatite B a été obtenu avec  la propolis associée au pollen à la Clinique de Celje sur le virus Hépatite B ( Krk, Lesnicar 1978)

Le traitement sur 72 malades de l'ulcères gastrique et duodénal avec une capsule huileuse à la propolis   dosée à 25 mg de l'extrait  3 fois /jour fait disparaître l'ulcère dans 80% de cas et cela en six semaines. (Zulic et col,1988)

Les patientes (90) souffrants des infections vaginales et l'inflammation du col de l'utérus (cervix) provoquées par S. pyogenes et Trichomonas vaginalis ont été traité avec une solution de la propolis à 3% d'extrait alcoolique.Plus de 50% de patientes ont été gueris (Zawadzki and Scheller, 1973).

138 malades souffrant de la ghiardises (protozoaire)  ont été traité avec l'extrait de la propolis  (10 à 20%, et les enfants avec une plus faible dose (52%)  les résultats ont été aussi bon qu'avec le tinidazole un médicament antiprotozoaire. (Mirayes et col 1988)

Les différents traitements   cliniques  de la propolis sont utilisés chez les infections microbiennes (Marcucci 1995) et on obtient de très bons résultats significatifs.

 

Allergies et toxicité             Sommaires

  La propolis n'est pas toxique pour les hommes et les animaux, si les quantité raisonnable de la propolis sont consommé ( Ghisalberti 1979)  Les doses recommandées ne doivent pas dépasser 2 g de la propolis extraite par jour (cette dose est déjà très importante si on tient compte la dilution de cette résine dans les différentes production.

La dermatose de contact est l'allergie la plus courante avec la propolis (chez les apiculteurs) (Hausen et al, 1987). Dermatites est souvent provoqué avec de la propolis brute, les extraits ou avec les produits qui en contiennent.  C'est l'acide cafeique et ses dérivés qui sont responsables le plus souvent dans les réaction allergiques (Hashimoto, et al, 1988). Pour savoir si une personne est allergique à la propolis, il est souhaitable qu'elle fasse un essais préalable en se frottant le lobe de l'oreille avec un produit contenait la propolis. Si au bout de deux minutes aucune démangeaison n'apparait la personne n'est pas sensible au produit et elle peut l'utiliser ou consommer. Par contre il faut quand même signalé qu'une population de 1 à 3% est sensible. (Schmidt and Buchmann, 1992).

 Utilisation commerciale             Sommaire

  La propolis brute est collectée par les apiculteurs (photo 1) et vendu aux   laboratoires pour faire les différents extraits qui servirons pour la fabrication de diverses gamme de produits. La majorité de produits à base de la propolis se fait avec des extraits alcooliques, glycoliques,aqueux, et huileux. Selon le solvant (photo 3) utilisé il est nécessaire le plus souvent de l'éliminer avec les reste des cires, des impuretés, pour que dans l'extrait final il ne reste autre chose que la résine balsamique avec ses principes actifs. (photo 4)

La majorité de produits commerciaux sont les compléments alimentaires, produit de soins (pastilles, tablettes, crèmes, baumes, suppositoires)   et d'hygiène  (shampooings, savons, dentifrice)  ainsi que les préparations magistrales en pharmacie (suppositoires, onguent, emplâtres). Souvent la propolis est mélangée avec d'autre produits de la ruche pour lui rendre encore plus grande efficacité thérapeutique. Les pastilles, les sirops et propolis huileuse sont utilisés pour les problèmes de la gorge, du nez et refroidissement. Les sticks pour les boutons de fièvre, gerçures et crevasses sur les lèvres. Les propriétés antioxydants, antimicrobiennes et antifongiques sont mis en évidence dans toute la gamme des produits où la propolis est ajoutée. Au Japon il est permis de rajouter la propolis pour la conservation des poissons surgelés.

La propolis est un produit stable et inaltérable dans le temps, s'elle est conservée dans les flacons opaques et à une température ambiante encore plusieurs années, elle ne perd pas ses propriétés pharmacologiques et antibiotiques.(Krell,1996)

 

Sécurité alimentaire             Sommaire

A cause de ses propriétés antioxydants et antimicrobiennes, la contamination par les germes pathogènes  des produits à base de la propolis est presque impossible, si les extraits rentrant dans la composition du produit ont un quantité optimale d'extrait de propolis ( entre 0.5 à 3% exprimé en résidu sec).C'est les études pharmacologiques qui ont déterminé la quantité d'extrait qui doit rentrer dans la composition du produit fini (Alcici 1996) La propolis destinée pour la consommation humaine doit être testée de routine pour voir s'elle ne contient pas de plombs ou autres matériaux lourd. 

Contrôle de la qualité             Sommaire

Il n'existe pas de normes en ce qui concerne la qualité internationale de la propolis. Les normes officielles existent en Europe Centrale et plus particulièrement en Slovénie (décret publié au JO). Les limites maximum et minimum de certains composés chimiques sont exigées, et quelques tests standardisés sont effectués pour déterminer la quantité de flavonoïdes et de phénols se trouvant dans l'extrait. Un contrôle  HPLC (chromatographie) est souhaitable tous les ans, si on fait une seule extraction annuelle,Une norme pour la propolis est actuellement en développement en Royame Uni, mais en Slovénie existe déjà depuis 1988 ( voir photo extracteur à ultra-son

EXTRACTEUR PROPOLIS75PPI.jpg (41269 octets)

 CHROMATOGRAPHIEDOC1.jpg (120873 octets)                                                  HPLCPROPOLISDOC2.jpg (84854 octets)

                   Chromatographie HPLC                                                                      Quantifications de composants

propOLIS BRUTE.gif (18362 octets) MOUTURE PROPOLIS.gif (15040 octets) LIQUEFACTION  AVEC SOLVANT.gif (12938 octets) EXTRAIT MOU.gif (12770 octets)
 Surovi propolis  Mletje propolisa Topljenje v etanolu Izvlecek propolisa

 

PRAKTIČNA UPORABA IN PRIPRAVKI IZ PROPOLISA

KOSARA.gif (4238 octets)

USTA GRLO UŠESA

buccopolis prodontal. propomel- apisirop.
ANGINE, AFTE, ASTMA, IZGUBA GLASU, BRONHITIS, EMFIZEMI, LARINGITIS, RINOFARINGITIS,  USTNE GLJIVICE, OTALGIJA, VNETJE USES, OTOREJA, OEZENA, PLJUCNICA, FARINITIS, RINITIS, PREHLAD,  SINUSITIS

 

KOSARA.gif (4238 octets)

STOMATOLOGIJA

prodontal. propodent buccopolis.   apisirop.
AFTE, GINGIVITIS, HALITOZA, USTNA HIGIENA,  USTNE KANDIDOZE, STOMATITIS, PARODONTOLIZA, INFEKCIJE GRLA IN USTNE VOTLINE, VNETJE DLESNI ZARADI  NOSENJA MOSTICKA ALI ZOBNE PROTEZE

 

KOSARA.gif (4238 octets)

KRVNI OBTOK

propogel. BUCCOPOLIS apisom.

                               HEMOROIDI ALI ZLATA ŽILA; VISOK KRVNI PRITISK, SLAB KRVNI OBTOK,  NOŽNE VARIKOZE IN ULKUSI 

 

KOSARA.gif (4238 octets)

 

PREBAVNI & GENITO URINARNI TRAKT  

gastropolis apitransit.
KOLITIS, KOLIBACILOZA, CISTITIS, DIAREJA, ENTERITIS, GASTRITIS, GASTRODUODENITIS ŽELODČNI ALI DVANAJSTERNČNI CIR, PROSTATITIS,  SPERMATOGENEZA , ZAPRTJE ALI KONSTIPACIJA, DISKENEZIJA ŽOLČA, SEČNA LITIAZA

 

KOSARA.gif (4238 octets)

      

LOKOMOTORNI ORGANI

propoderm

                              ARTROZA ARTRITIS, LUMBAGO, CITALGIJA, REVMATIZEM, TENDINITIS, EPICONDILITIS,  TENIS -ELBOW

 

KOSARA.gif (4238 octets)

 

DERMATOLOGIJA

propoderm_ apiderm. buccopolis.
ABCESI (čiri) AKNE SCARIES POČASNE CELITVE RAN MOZOLJI KURJA OČESA DERMATITISI OZEBLINE OPEKLINE  INTERTRIGO KERATODERMIJA ANALNE POSKODBE GLJIVICE ALI MIKOZE VAGINITIS TRIHOMONAZE KANIDOZE PRURITIS TRIHOFITIJE 

 

KOSARA.gif (4238 octets)

NEPREDVIDLJIVE ALERGIJE

apiderm.

prodontal

propomel-

ASTMA, EKCEMI, CEFALÉIA, RINORÉIA, URTIKÁRIA

apitherapy     ZNANSTVENE RAZISKAVE

stefan1.jpg (19906 octets)

 

 

 

                                          

by ©Dr.Stefan Stangaciu

PROPOLISOVE LASTNOSTI

LEPLjIVOST ANTIBIOTIČNE    ANTI-MIKOTIČNE
ANTI-FRAGILIDAD CAPILAR  ANTI- LEUKEMIČNE ANTI-MICROBACTER TUBERKULOZNE
ACCION INMUNOMODULADORA ANTI-CLAVUS ANTI-MICROBNE
AKTIVEN HISTAMINOPEXIČEN  ANTI-DEPRESIVNE  ANTI-OEDEMATIČNE
ALERGENSKE ANTI-SPAZMOTIČNE ANTI-OKSIDANTNE
ANESTESTIČNE  LOKALNO ANTI-GLAUKOMATIČNE ANTI-PARAZITNE
ANTI-ALKOHOLIČNE ANTI-HEMORAGIJSKE ANTI-PROTEOLIČNE
ANTI- BLASTOMITOZNE ANTI-HEMOROIDIČNE ANTI-KSLIMI  MIKROORGAZMI    
ANTI HOLESTEROL   ANTI HERPETIČNE ANTISEPTIČNE
ANTI- TOBAK ANTI-VLAŽNOSTNE ANTI-STRESNE
ANTI-ALERGIČNE ANTI-INFEKCIJSKE ANTI-SUDORIFIČNE
ANTI-BAKTERIALNE   ANTI-INFLAMATORIČNE  ANTI-TRICHOMONAZNE 
ANTI-TUMORALNE  STIMULIRA CITOCIDALNO DELOVANJE  PROTEKTOR  OD ŽARČENJA
ANTIVIRALNE  STIMULIRA PROTIZASTRUPITVENO REGENERATOR EPITELIJA
BALZAMIČNE  STIMULIRA TELESNO ODPORNOST REVITALIZIRA
CELITVENE NA RANAH STIMULIRA MITOZO TONIFICIRA
KONZERVIRAJOČE STIMULIRA EPITELIUM
DEPURATIVNE  STIMULIRA CELIČNO OKSIDACIJO
DEZINFEKCIJSKE   STIMULIRA SPLOŠNO STANJE
DEZODORANTNE  FITOINHIBITOR
ZMANJŠUJE PULMONAR  INSUF  HIPOKOLERETIK
ZMANJŠUJE ŽELODČNO IZLOČANJE  POJAČUJE ODPORNOST 
ANTI PRHLJAJNE POJAČUJE  FAGOCITOZO
POJAČEVALNE MINERALIZANTNE 

wpe1.jpg (1178 octets)